Stanisław Moniuszko w Ermitażu

W Teatrze Ermitażowym w Sankt Petersburgu 23 października 2019 r. po raz pierwszy w Rosji zabrzmiała kantata Widma Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza.

Orkiestrą i chórem Petersburskiego Konserwatorium im. N. Rimskiego-Korsakowa dyrygował rektor uczelni, prof. Aleksiej Wasiljew. Wystąpili soliści Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Była to rosyjska premiera kantaty wykonana z okazji ustanowionego przez Sejm RP Roku Stanisława Moniuszki i Roku Teatru w Rosji, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu, w ramach XIX festiwalu Międzynarodowy Tydzień Konserwatoriów. Licznie zgromadzoną publiczność przywitali: dyrektor festiwalu Lidia Wołczek i Konsul Generalny RP Grzegorz Ślubowski.

Koncertowi towarzyszyła wystawa To jest mój rok! udostępniona przez Biuro Roku Stanisława Moniuszki, której rosyjską wersję przygotował Instytut Polski w Petersburgu. Podczas Tygodnia Konserwatoriów odbyła się także międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt. Twórczość Stanisława Moniuszki w polskiej i rosyjskiej kulturze (z okazji dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora). Udział w niej wzięli specjaliści z dziedziny muzykologii, m.in. z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Napisane przez twórcę polskiej opery narodowej w połowie XIX stulecia Widma, czyli sceny liryczne na głosy solo, chór mieszany i orkiestrę są muzyczną interpretacją II części Dziadów Adama Mickiewicza.

Opr. E. Ziółkowska