17 października 2019

Koncerty moniuszkowskie w Zatroczu i Solecznikach na Litwie

Kontynuując rocznicowe obchody 200. urodzin Stanisława Moniuszki, Instytut Polski w Wilnie wspólnie z polskimi i litewskimi partnerami organizuje dwa koncerty pt. Moniuszko dawniej i teraz w Pałacu w Zatroczu oraz Dworze Wagnerów w Solecznikach.

Z koncertami pt. Moniuszko dawniej i teraz wystąpią artyści z Polski: Anna Budzyńska (sopran), Laura Kluwak-Sobolewska (fortepian) oraz kwartet puzonowy TROMBQUARTET. Utwory Stanisława Moniuszki - jego pieśni i arie operowe na sopran - zostaną wykonane w oryginale, z fortepianem oraz w nowoczesnych aranżacjach na kwartet puzonowy i głos, przygotowanych przez wybitną polską kompozytorkę młodego pokolenia – Ewę Fabiańską-Jelińską.

Anna Budzyńska – wszechstronna śpiewaczka operowa młodego pokolenia, specjalizująca się w wykonawstwie muzyki barokowej, współczesnej i szeroko pojętej kameralistyce. Studia wokalno-aktorskie ukończyła na poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Antoniny Kowtunow. Stale doskonali swój warsztat techniczny i interpretacyjny biorąc aktywny udział w kursach mistrzowskich takich artystów jak Cecilia Bartoli, Silvana Bazzoni, Teresa Żylis – Gara, Elizabeth Vidal, Jadwiga Rappé, Anna Radziejewska, Helena Łazarska czy Eva Blahova.

Laura Kluwak-Sobolewska - ukończyła studia pianistyczne pod kierunkiem prof. Waldemara Andrzejewskiego w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Otrzymała szereg nagród dla najlepszego i wyróżniającego się pianisty na polu kameralistyki, m.in. nagrodę dla najlepszego pianisty na IV Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie, XIX Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. I. Godina (Vrable, Słowacja) oraz na XII Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Była także dwukrotną stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Za szczególne osiągnięcia i osobowość artystyczną otrzymała Medal Młodej Sztuki, została również uhonorowana odznaką Zasłużony działacz kultury oraz Zasłużony dla kultury polskiej przyznawaną przez Ministra Kultury RP.

Kwartet puzonowy TrombQuartet (Piotr Banyś, Wojciech Jeliński, Marek Kaczor oraz Tomasz Kaczor) powstał w 2012 r. Tworzą go absolwenci Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie, na co dzień współpracujący z prestiżowymi instytucjami muzycznymi m.in. z Orchester Akademie der Berliner Philharmoniker, Filharmonią Poznańską im. T. Szeligowskiego, Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki, a także Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W 2018 roku na rynku pojawiła się pierwsza płyta TrombQuartet zatytułowana „Take Four”.

Koncerty odbędą się: 27 października br. o godz. 14.00 w Pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu oraz 28 października br. o godz. 17.00 – w Pałacu Wagnerów w Solecznikach. Koncert w Zatroczu jest biletowany, sprzedaż prowadzi portal Bilietai.lt, koncert w Solecznikach za zaproszeniami (udostępnia Szkoła Artystyczna im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach).

Koncerty dofinansowane są z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz EGDE Music Studio. Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Fundacja Świat Możliwości, OPP „Ambra Vox“, Dyrekcja Trockiego Narodowego Parku Historycznego, Szkoła Artystyczna im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach, Ambasada RP w Wilnie, „EGDE Music Studio“.