17 grudnia 2018

Dzieło Stanisława Moniuszki jako wyzwanie kulturowe

W dniach 14-15 grudnia 2018 roku odbyła się w Teatrze Wielkim w Poznaniu ogólnopolska konferencja panelowa Dzieło Stanisława Moniuszki jako wyzwanie kulturowe zorganizowana przez Teatr Wielki - Operę Narodową w Warszawie, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu oraz Instytut Muzykologii UAM.

Opieka naukowa:
prof. UAM dr hab. Marcin Gmys
prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska

PROGRAM

PIĄTEK, 14 GRUDNIA

9:30-10:30
rejestracja gości

10.30
powitanie uczestników konferencji przez organizatorów

10:40–11:15
Stanisław Moniuszko w odbiorze Polaków. Wyniki badań zrealizowanych na potrzeby Roku Moniuszkowskiego – dr Małgorzata Retko-Bernatowicz, Zuzanna Maciejczak-Kwiatkowska, Marlena Modzelewska (Narodowe Centrum Kultury)

11:15-12:15
PANEL 1: Mecenat państwa

dyr. Waldemar Dąbrowski - prowadzenie
dyr. Renata Borowska-Juszczyńska
dyr. Maxymilian Bylicki (Instytut Muzyki i Tańca)
Aleksander Laskowski (Instytut Adama Mickiewicza)
przedstawiciel MKiDN

12.30-14.00
PANEL 2: Jak w nowoczesny sposób kreować „markę Moniuszko” w państwowej instytucji kultury?

Aleksander Laskowski – prowadzenie
dyr. Renata Borowska-Juszczyńska (Teatr Wielki w Poznaniu)
dyr. Maciej Figas (Opera Nova w Bydgoszczy)
dyr. dr Daniel Cichy (Polskie Wydawnictwo Muzyczne)
prof. dr hab. Henryk Mruk
dyr. Beata Klatka (Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki)

14.30-16.00
PANEL 3: Dlaczego reżyserzy nie ufają Moniuszce?

prof. dr hab. Piotr Urbański – prowadzenie
Marek Weiss
Tomasz Wygoda
Paweł Passini
Mariusz Napierała
Michał Zadara

16.30-18.00
PANEL 4: Ściągnijmy Moniuszkę z pomnikowych cokołów, czyli kompozytor na offie i w szkole

dr Agnieszka Topolska – prowadzenie
Viola Łabanow-Jastrząb
Daniel Stachuła
Grzegorz Wierus
prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski


SOBOTA, 15 GRUDNIA

9.00-10.00
rejestracja gości

10.00-11.30
PANEL 5: Moniuszko w polskiej muzykologii: mity, ewaluacje, wyzwania

prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek – prowadzący
dr Magdalena Chrenkoff
prof. UJ dr hab. Magdalena Dziadek
prof. dr hab. Irena Poniatowska
prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
dr Grzegorz Zieziula

12.00-13.30
PANEL 6: Moniuszko między teatrem a dworkiem – źródła, interpretacje, tropy

dr hab. Przemysław Krzywoszyński – prowadzący
dr Katarzyna Lisiecka
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski
prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn
dr Rüdiger Ritter
prof. dr hab. Elżbieta Nowicka

14.00-15.30
PANEL 7: Kwadratura koła, czyli 150-letnia tradycja wykonawcza dzieł Moniuszki

dr Piotr Deptuch – prowadzący
Rafał Kłoczko
prof. dr hab. Urszula Kryger
Maciej Prochaska
dr hab. Maciej Straburzyński
dyr. Gabriel Chmura

Link do wydarzenia.