aut. Wladyslaw Walkiewicz, Tytus Maleszewski, 1892, Polona

24 stycznia

Matka Stanisława Moniuszki, Elżbieta, pochodziła z rodziny Madżarskich ze Słucka. Związek Moniuszki z polską kulturą i trwałe połączenie go z cechami kojarzonymi jako najbardziej narodowe dodatkowo oświetla fakt z przeszłości rodziny jego matki. 24 stycznia 1758 roku rodzina Madżarskich podpisuje kontrakt na produkcję pasów kontuszowych. Ten element tradycyjnego stroju szlacheckiego, atrybut szlachty i symbol tradycji sarmackiej znamy przede wszystkim z malarstwa historycznego. Do dziś jednak trudno wyobrazić sobie Moniuszkowskich bohaterów – Miecznika, Stolnika, Chorążego czy Pana Marcina – bez kontusza przepasanego pasem słuckim.