Dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Absolwent Zarządzania Kulturą w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył też studia na kierunku menedżer i animator kultury na UMCS w Lublinie. Współpracował z lubelskimi instytucjami kultury; organizator wielu wydarzeń i festiwali artystycznych; dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej i członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, twórca marki „Lubelskie – smakuj życie!”. Trener i wykładowca akademicki, prezes Fundacji Place ID.