Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2006 współpracował jako wykładowca z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu, od 2008 roku pracownik Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, od roku 2012 jest kierownikiem Oddziału do spraw instytucji kultury w tymże Departamencie. Do zadań Oddziału, którym kieruje należy wspieranie i nadzór nad dwudziestoma instytucjami kultury w Wielkopolsce, między innymi nad Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Filharmonią Poznańską im. Tadeusza Szeligowskiego oraz Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Członek Rady Teatru przy Teatrze Wielkim w Poznaniu oraz pięciu rad muzeów w regionie.