Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Rachunkowość, kontrola wewnętrzna i audyt. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym (Certyfikat Ministra Finansów). Swoje umiejętności kształcił na wielu szkoleniach i kursach. Pracę zaczął w 2003 r. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Od 2005 r. audytor wewnętrzny, a następnie dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Prowadził szkolenia z zakresu audytu wewnętrznego oraz funduszy unijnych.

Od października 2011 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, w sierpniu 2014 został p.o. Dyrektora OiFP. Po wygranym konkursie objął stanowisko Dyrektora OiFP i pełni tę funkcję od 21 kwietnia 2015. Producent oper: Straszny dwór, Traviata, Carmen, Cyganeria i Turandot, musicali: Korczak, Upiór w operze i Doktor Żywago, operetki Zemsta nietoperza, a także bajek muzycznych dla dzieci Jaś i Małgosia oraz Adonis ma gościa. Wiedzę na temat teatru zgłębiał pod okiem tak znakomitych specjalistów, jak M. Wojciechowski czy prof. P. Dobrzycki. Wśród reżyserów, z którymi współpracował jako producent, znajdują się m.in.: W. Kępczyński, R. Skolmowski, A. Korytkowska-Mazur, J. Szydłowski, B. Redo-Dobber, A. Bubień, M. Sartova, J. Malinowski, B.A. Bielenia. Odwiedził wiele teatrów w Polsce i za granicą, by przyjrzeć się profilowi ich działalności, uczestniczył w targach, szkoleniach i spotkaniach związanych z tematyką prowadzenia teatru. Bardzo szybko okazało się, że opera stała się nie tylko miejscem pracy, ale również jego ogromną pasją i fascynacją. Był pomysłodawcą i współtwórcą wielu przedsięwzięć eventowych realizowanych w Operze i Filharmonii Podlaskiej, organizował m.in.: Galę Sylwestrową, Galę Noworoczną (z udziałem A. Kurzak), kolejne edycje Festiwalu Halfway, pokazy mody w ramach Fashionable East (producent pokazów mody M. Przybylskiego w OiFP) oraz imprezy tematyczne związane z jubileuszami działalności podlaskich firm. W 2016 zorganizował VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów, a rok później I Międzynarodowy Konkurs Organowy.

Angażuje się w działalność charytatywną i edukacyjno-wystawienniczą. W marcu 2016 otrzymał Nagrodę „Pracodawca Przyjazny Edukacji” przyznaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Od listopada 2014 jest Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, a od grudnia 2015 ich przedstawicielem w Komitecie Technicznym KT 320 PKN ds. Technologii Widowiskowej. W 2018 został Koordynatorem Regionalnym Regionu Podlaskiego do spraw organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. We wrześniu 2018 jako dyrektor OiFP odebrał nagrodę „za bogaty repertuar i najwyższy poziom prezentowanych wydarzeń artystycznych” przyznaną przez najstarszą i największą instytucję samorządu gospodarczego województwa podlaskiego, Izbę Przemysłowo-Handlową. Obecnie prowadzi bogatą działalność repertuarową, łącząc miłość do sztuki z zarządzaniem.