Z wykształcenia jest antropologiem kultury – ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2006– 2015 pełniła funkcję dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii. Od listopada 2016 roku pełni funkcję dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury. Jest pomysłodawczynią i realizatorką wielu projektów kulturalnych realizowanych w instytucjach kultury z partnerami ze środowiska instytucji oraz NGO. W roku 2016 jako dyrektor Muzeum Sue Ryder w Warszawie nadzorowała realizację ekspozycji stałej Muzeum. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – praca dyplomowa Program opieki nad zabytkami dla Gminy Góra Kalwaria. Jest członkiem Stowarzyszenia Dyrektorów Instytucji Upowszechniania Kultury i Stowarzyszenia Ład na Mazowszu.

fot. Adam Markowski