Teoretyk muzyki, doktor habilitowany sztuki w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki. Pracownik Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kierownik Pracowni Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw i Folklorystyki. Zajmuje się badaniem kultury muzycznej w kontekście historycznym i współczesnym (autorka monografii Wielka Filharmonia. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy w latach 1953-1990) oraz twórczością polskich kompozytorów XX wieku i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórców związanych z regionem Kujaw i Pomorza (monografia: Kompozytorzy w Bydgoszczy. Ku twórczemu środowisku). Jako publicystka współpracuje z radiem i telewizją. Jest redaktorem cyklicznych wydawnictw z serii „Badania na kulturą muzyczną Pomorza i Kujaw” oraz „Encyklopedii Bydgoszczy”.