1 September 2019

Moniuszko według Stanisława Baja

Portret kompozytora na wrzesień z cyklu Moniuszko na każdy miesiąc stworzył Stanisław Baj - malarz urodzony w Dołhobrodach nad Bugiem na Podlasiu. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1972–1978), gdzie studiował pod kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga. Od 1982 jest pracownikiem dydaktycznym Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. W latach 2006–2013 był prorektorem do spraw studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego dorobek artystyczny obejmuje malarstwo, rysunek, a także grafikę. Dominują wśród nich portrety chłopskie oraz pejzaże, dla których inspiracją są okolice jego rodzinnej wsi Dołhobrody.

Dzieła, zamówione specjalnie z okazji Roku Moniuszki, można oglądać na stronie moniuszko200.pl oraz w Teatrze Wielkim w Warszawie we foyer górnym.