Rozwój opery narodowej w Europie Środkowej - dyskusja i koncert w Wiedniu

Z okazji 200. rocznicy urodzin polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki Instytut Polski w Wiedniu zaprosił 7 maja ekspertów z zakresu muzyki, którzy rozmawiali na temat powstania narodowej kultury muzycznej na bazie rozwoju oper narodowych w Europie Środkowej.

Zaczynając od teatrów narodowych na Węgrzech, w Polsce i w Czechach, powstałych w wyniku rewolucji mieszczańskiej w drugiej ćwieci XIX w., przedstawione zostały wielkie opery narodowe Ferenca Erkela, Stanisława Moniuszki i Bedřicha Smetany. Kwestia dotycząca tego, czy stworzenie „opery narodowej” było intencją kilku kompozytorów, czy też opera stała się takową dopiero za sprawą publiczności i prasy, nasuwa się tak samo, jak pytanie dotyczące często ciekawej historii jej odbioru w innych państwach.

W dyskusji panelowej wzięli udział:
mgr Wojciech Parchem, Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie
mgr Andrea van der Smissen – muzykolog, sopranistka, Budapeszt
dr Viera Polakovičová – muzykolog, była dyrektor Instytutu Słowackiego w Wiedniu i Berlinie
Prowadzący: dr Michael Macek

Dyskusja zakończyła się koncertem, podczas którego wystąpili śpiewacy Andrea van der Smissen i Alexander Pinderak, solista Volksoper w Wiedniu. Na fortepianie zagrał korepetytor Opery Wiedeńskiej, Erik Machanic.