Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki

W Gdańsku zakończył się właśnie I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. Jego celem było promowanie utalentowanych wokalistów młodego pokolenia i praktyczne przygotowanie młodych adeptów wokalistyki do działalności artystycznej oraz propagowanie twórczości Stanisława Moniuszki. Na konkurs mogli zgłaszać się uczniowie i absolwenci szkół muzycznych II stopnia oraz studenci i absolwenci wyższych uczelni artystycznych. Konkurs został zorganizowany przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki pod auspicjami Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Jury złożone z wybitnych polskich pedagogów w składzie: prof. Piotr Kusiewicz – przewodniczący, prof. Bożena Betley, prof. Izabela Kłosińska, prof. Agata Młynarska-Klonowska, prof. Ryszard Karczykowski, postanowiło przyznać następujące nagrody:

KATEGORIA 1(uczniowie i absolwenci szkół muzycznych II stopnia):

Nagrody regulaminowe:

NAGRODA I – 3 000 PLN
Jan Cieplik

NAGRODA II ex aequo – po 1000 PLN
Zofia Koniuch, Antonina Busse

NAGRODA III ex aequo – po 500 PLN
Aleksandra Zając, Roksana Maria Maciejczuk

Nagrody pozaregulaminowe:

NAGRODA SPECJALNA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA – 2000 PLN
Jan Cieplik

NAGRODA MAESTRO JANA KUSIEWICZA ufundowana przez prof. dra hab. Piotra Kusiewicza
Krzysztof LorekKATEGORIA 2 (studenci i absolwenci wyższych uczelni artystycznych)

Nagrody regulaminowe:

NAGRODA I – 7000 PLN
Sonia Warzyńska-Dettlaff

NAGRODA II – 5000 PLN
Julia Pruszak

NAGRODA III – 3000 PLN
Piotr Gryniewicki

NAGRODA SPECJALNA DYREKTORA TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ: udział w wybranych warsztatach Akademii Operowej
Piotr Gryniewicki

Nagrody pozaregulaminowe:

NAGRODA SPECJALNA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA za wykonanie ballady Stanisława Moniuszki – 5000 PLN
Paulina Dziedzic

NAGRODA JM REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU prof. dra hab. Macieja Sobczaka oraz PREZESA ZARZĄDU RADIA GDAŃSK Adama Chmieleckiego: recital transmitowany na żywo ze Studia Koncertowego Radia Gdańsk im. Janusza Hajduna dnia 21 marca 2020
Sonia Warzyńska-Dettlaff

NAGRODA MAESTRO JANA KUSIEWICZA ufundowana przez prof. dra hab. Piotra Kusiewicza Adam Brusznicki, Maciej Gronek, Piotr Gryniewicki

Jury postanowiło również uhonorować DYPLOMEM UZNANIA DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY AKOMPANIATORA Grażynę Troć.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!