Zbójcy

Muzyka na chór męski i orkiestrę. Dzieło z muzyką Moniuszki wystawione w Warszawie pod koniec roku 1870 i w r. 1871.