Za czem wzdychasz?

Słowa L. Siemieńskiego. Z Dziewiątego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1908, oprac. W. Rzepki.