Z piosenek wieśniaczych J. Czeczota (Ej, latał słowiczek po polu)

Z Trzeciego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1852; drugie wydanie: Warszawa, 1853; trzecie wydanie: Warszawa 1858.