Wyjazd z Ukrainy (A dokąd jedziesz, panie Namiestniku)

Słowa ze "Stanicy hulajpolskiej" E. Tarszy (Michała Grabowskiego). Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.