Wiośnianka

Tekst J.W. Goethego. Przekład T. Matuszewskiego. Z Dziesiątego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1909, oprac. W. Rzepki.