Wieczorny dzwon

Słowa Kozłowa. Przekład S.A. Lachowicza. Z Piątego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1858.