Wędrowna ptaszyna

Słowa J. Czeczota. Z Czwartego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1855.