Sprawiedliwość, Zosiu śmiała

Mazurek. Słowa K. Brodzińskiego. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.