Śpiew Szekspira

Z opery „Sen wieszcza”. Słowa L. Kondratowicza. Z Siódmego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1897.