Słowiczek (Śród lasów zieleni)

Słowa T. Lenartowicza. Z Jedenastego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1908, oprac. W. Rzepki.