Słoneczko (Nie znasz ty, słoneczko)

Słowa J. Czeczota. Z Piątego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1858.