Skowronek (Kiedy się wkoło śmieje wiosenka)

Słowa F. Kowalskiego. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.