Sadzę rutę i barwinek

Słowa A. Grozy. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.