Sabaudka, czyli Błogosławieństwo matki

Muzyka na głos i orkiestrę. Tekst d'Ennery'ego i Lemoine'a. Wystawiony 6 maja 1845 r. w Wilnie.