Ruta (Raz dziewczyna ziarnko ruty)

Słowa J. Prusinowskiego. Z Dziewiątego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1908, oprac. W. Rzepki.