Przepióreczka (Przepióreczka w zbożu kwili)

Piosnka sielskia z kantaty „Rok w pieśni” Wł. Syrokomli. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.