Posłuchajże, Chicho moja

Duettino z operetki „Jawnuta”. Z Czwartego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1855.