Pod okienkiem

Słowa Mirona. Z Ósmego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1908, oprac. W. Rzepki.