Pociąg do kradzieży (Jestże choć jedno z Prometeja dzieci)

Słowa Johna of Dycalpa (Placyda Jankowskiego). Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.