Pobór rekrutów

Słowa W. Marcinkiewicza. Dzieło pochodzi z czasów wileńskich. Ocalał fragment tej operetki: piosenka "Czas w chyżym przelocie" zamieszczona w Ósmym śpiewniku domowym.