Piosnka obłąkanej II (Spać mi kazali)

Z „Dziewicy z jeziora” Waltera Scotta. Przekład A.E. Odyńca. Z Trzeciego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1852; drugie wydanie: Warszawa, 1853; trzecie wydanie: Warszawa 1858.