Piosnka żołnierza (Już matka zasnęła)

Słowa z dramatu "Piękna kobieta" J. Korzeniowskiego. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.