Pieszczotka

Słowa A. Mickiewicza. Z Szóstego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno: 1859.