Pieśni naszego kościoła na organy ułożone i do grania mszy czytanej przeznaczone

Opracowanie następujące pieśni: Bogarodzica, Hejnały krakowskie, Anioł pasterzom, Gorzkie żale, Ojcze Boże, Rozmowa duszy, Zawitaj, Ukrzyżowany, Przez Twoje święte Zmartwychwstanie, Wesoły nam dziś dzień nastał, Idzie, idzie Bóg prawdziwy, U drzwi Twoich, Pod Twoją obronę, Kto się w opiekę, Za zmarłych.