Pieśń wójta (Hej, chłopcy, na łąkę i kosić)

Piosnka sielska z kantaty „Rok w pieśni” Wł. Syrokomli. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.