Pieśń poranna (Wstawajcie, dzieci, świta na dworze)

Piosnka sielskia z kantaty „Rok w pieśni” Wł. Syrokomli. Z Drugiego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1845-46; drugie wydanie: Wilno 1858.