Pieśń o wesołości (Gdy słoneczko nam zaświta)

Z Dziewiątego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1908, oprac. W. Rzepki.