Paria

Komponowana w latach 1859-69. Tekst według dramatu C. Delavigne'a. Słowa polskie J. Chęcińskiego. Premiera dzieła odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie 11 grudnia 1869 r. pod dyrekcją kompozytora.

Publications