Paria

Muzyka na chór (wyciąg fortepianowy). 1868.