Panicz i dziewczyna (W gaiku zielonym)

Słowa A.E. Odyńca. Z Pierwszego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1844; drugie wydanie: Warszawa 1853; trzecie wydanie: Warszawa 1897.