Pani Twardowska

Słowa A. Mickiewicza. 1869. Niewydana.