Łódka (Łodko, moja łódko)

Z Dziesiątego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1909, oprac. W. Rzepki.