Nijoła (Wundyny)

Tekst zaczęrpnięty częściowo z "Witoloraudy" J.I. Kraszewskiego. 1848.