Niepogoda (Jakoś mi senno)

Słowa J. Zachariasiewicza. Z Dwunastego śpiewnika domowego. Wydanie: Warszawa 1910, oprac. W. Rzepki.