Nawrócona (Wieczorem pewnego czasu)

Słowa J.W. Goethego. Przekład K. Brodzińskiego. Z Trzeciego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1852; drugie wydanie: Warszawa, 1853; trzecie wydanie: Warszawa 1858.