Naprzód ciebie wspomina

Duettino na sopran i alt. Słowa A. Mickiewicza. Z Trzeciego śpiewnika domowego. Pierwsze wydanie: Wilno 1852; drugie wydanie: Warszawa, 1853; trzecie wydanie: Warszawa 1858.