Nad rzeką

Słowa W. Wolskiego. Z Czwartego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1855.