Nad Nidą

Słowa W. Wolskiego. Z Piątego śpiewnika domowego. Wydanie: Wilno 1858.